Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
09.00
Body & Mind
Pilates
09.00
10.00
sala 1

Body & Mind
Ginnastica Posturale
09.30
10.30
sala 3

Tonificazione
Tonificazione
10.00
11.00
sala 1
Body & Mind
Ginnastica Dolce
09.00
10.00
sala 1

Cardio
Group Cycling
09.30
10.30
sala 2
Body & Mind
Pilates
09.00
10.00
sala 1

Body & Mind
Ginnastica Posturale
09.30
10.30
sala 3

Tonificazione
Tonificazione
10.00
11.00
sala 1
Body & Mind
Ginnastica Dolce
09.00
10.00
sala 1

Cardio
Group Cycling
09.30
10.30
sala 2
Body & Mind
Pilates
09.00
10.00
sala 1

Body & Mind
Ginnastica Posturale
09.30
10.30
sala 3

Tonificazione
Tonificazione
10.00
11.00
sala 1
09.30
10.00
10.30
Funzionale
Circuito Funzionale
10.40
11.40
sala 1
Tonificazione
Addome e Stretching
10.40
11.40
sala 1

Body & Mind
Yoga
11.30
12.30
sala 3
Attività
Lezione a rotazione
10.30
11.30
sala 1
Attività
Lezione a rotazione
10.30
11.30
sala 1
11.00
Cardio
Total Jump
11.00
12.00
sala 3

Body & Mind
Yoga
11.30
12.30
sala 2
Cardio
Total Jump
11.00
12.00
sala 3
Cardio
Total Jump
11.00
12.00
sala 3
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
Cardio
Total Body
13.30
14.30
sala 1
Cardio
Total Jump
13.30
14.30
sala 1
Cardio
Total Body
13.30
14.30
sala 1
Tonificazione
Tonificazione
13.30
14.30
sala 1
Cardio
Tabata
13.30
14.30
sala 1
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
Fun
Hip-Hop
17.00
18.00
sala 3

Funzionale
Funzionale
17.00
18.00
sala 2

Tonificazione
G.A.G
17.00
18.00
sala 1
Body & Mind
Yoga
17.00
18.00
sala 1

Fighting
Karate
17.00
18.00
sala 2

Tonificazione
Addome e Glutei
17.00
18.00
sala 3
Cardio
Total Body
17.00
18.00
sala 1

Fun
Hip-Hop
17.00
18.00
sala 3

Funzionale
Funzionale
17.00
18.00
sala 2
Body & Mind
Yoga
17.00
18.00
sala 1

Fighting
Karate
17.00
18.00
sala 2

Tonificazione
Addome e Glutei
17.00
18.00
sala 3
Cardio
Total Body
17.00
18.00
sala 1

Fun
Hip-Hop
17.00
18.00
sala 3

Funzionale
Funzionale
17.00
18.00
sala 2
17.30
18.00
Body & Mind
Ginnastica Posturale
18.00
19.00
sala 1

Fun
Hip-Hop
18.00
19.00
sala 3

Fun
Macumba
18.00
19.00
sala 1
Body & Mind
Pilates
18.00
19.00
sala 1

Fighting
Karate
18.00
19.00
sala 2
Body & Mind
Ginnastica Posturale
18.00
19.00
sala 3

Fun
Macumba
18.00
19.00
sala 1

Fun
Hip-Hop
18.00
19.00
sala 2
Body & Mind
Pilates
18.00
19.00
sala 1

Fighting
Karate
18.00
19.00
sala 2
Body & Mind
Ginnastica Posturale
18.00
19.00
sala 3

Fun
Macumba
18.00
19.00
sala 1

Fun
Hip-Hop
18.00
19.00
sala 2
18.30
19.00
Fun
Hip-Hop
19.00
20.00
sala 3

Funzionale
Functional Activity
19.00
20.00
sala 1

Cardio
Group Cycling
19.15
20.15
sala 2

Cardio
Total Body
20.00
21.00
sala 1

Fun
Hip-Hop
20.30
21.30
sala 3

Fun
Salsa
21.00
22.00
sala 1
Fighting
Karate
19.00
20.00
sala 3

Tonificazione
G.A.G
19.15
20.15
sala 1
Fun
Hip-Hop
19.00
20.00
sala 3

Funzionale
Functional Activity
19.00
20.00
sala 1

Cardio
Group Cycling
19.15
20.15
sala 2

Cardio
Total Body
20.00
21.00
sala 1

Fun
Hip-Hop
20.30
21.30
sala 3
Fighting
Karate
19.00
20.00
sala 3

Tonificazione
G.A.G
19.15
20.15
sala 1
Funzionale
Functional Activity
19.00
20.00
sala 1

Cardio
Group Cycling
19.15
20.15
sala 2

Cardio
Tabata
20.00
21.00
sala 1
19.30
20.00
20.30
Fighting
Karate
20.30
21.00
sala 3
Fighting
Difesa personale
20.30
21.00
sala 3
21.00
Fun
Salsa
21.00
22.00
sala 1
21.30

Lunedì

 • Body & Mind
  09.00 - 10.00
 • Body & Mind
  09.30 - 10.30
 • Tonificazione
  10.00 - 11.00
 • Cardio
  11.00 - 12.00
 • Body & Mind
  11.30 - 12.30
 • Cardio
  13.30 - 14.30
 • Fun
  17.00 - 18.00
 • Funzionale
  17.00 - 18.00
 • Tonificazione
  17.00 - 18.00
 • Body & Mind
  18.00 - 19.00
 • Fun
  18.00 - 19.00
 • Fun
  18.00 - 19.00
 • Fun
  19.00 - 20.00
 • Funzionale
  19.00 - 20.00
 • Cardio
  19.15 - 20.15
 • Cardio
  20.00 - 21.00
 • Fun
  20.30 - 21.30
 • Fun
  21.00 - 22.00

Martedì

 • Body & Mind
  09.00 - 10.00
 • Cardio
  09.30 - 10.30
 • Funzionale
  10.40 - 11.40
 • Cardio
  13.30 - 14.30
 • Body & Mind
  17.00 - 18.00
 • Fighting
  17.00 - 18.00
 • Tonificazione
  17.00 - 18.00
 • Body & Mind
  18.00 - 19.00
 • Fighting
  18.00 - 19.00
 • Fighting
  19.00 - 20.00
 • Tonificazione
  19.15 - 20.15
 • Fighting
  20.30 - 21.00
 • Fun
  21.00 - 22.00

Mercoledì

 • Body & Mind
  09.00 - 10.00
 • Body & Mind
  09.30 - 10.30
 • Tonificazione
  10.00 - 11.00
 • Cardio
  11.00 - 12.00
 • Cardio
  13.30 - 14.30
 • Cardio
  17.00 - 18.00
 • Fun
  17.00 - 18.00
 • Funzionale
  17.00 - 18.00
 • Body & Mind
  18.00 - 19.00
 • Fun
  18.00 - 19.00
 • Fun
  18.00 - 19.00
 • Fun
  19.00 - 20.00
 • Funzionale
  19.00 - 20.00
 • Cardio
  19.15 - 20.15
 • Cardio
  20.00 - 21.00
 • Fun
  20.30 - 21.30

Giovedì

 • Body & Mind
  09.00 - 10.00
 • Cardio
  09.30 - 10.30
 • Tonificazione
  10.40 - 11.40
 • Body & Mind
  11.30 - 12.30
 • Tonificazione
  13.30 - 14.30
 • Body & Mind
  17.00 - 18.00
 • Fighting
  17.00 - 18.00
 • Tonificazione
  17.00 - 18.00
 • Body & Mind
  18.00 - 19.00
 • Fighting
  18.00 - 19.00
 • Fighting
  19.00 - 20.00
 • Tonificazione
  19.15 - 20.15
 • Fighting
  20.30 - 21.00

Venerdì

 • Body & Mind
  09.00 - 10.00
 • Body & Mind
  09.30 - 10.30
 • Tonificazione
  10.00 - 11.00
 • Cardio
  11.00 - 12.00
 • Cardio
  13.30 - 14.30
 • Cardio
  17.00 - 18.00
 • Fun
  17.00 - 18.00
 • Funzionale
  17.00 - 18.00
 • Body & Mind
  18.00 - 19.00
 • Fun
  18.00 - 19.00
 • Fun
  18.00 - 19.00
 • Funzionale
  19.00 - 20.00
 • Cardio
  19.15 - 20.15
 • Cardio
  20.00 - 21.00

Sabato

Domenica

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
10.30
Attività
Lezione a rotazione
10.30
11.30
sala 1
Attività
Lezione a rotazione
10.30
11.30
sala 1
11.00

Sabato

Domenica

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
09.00
Body & Mind
Pilates
09.00
10.00
sala 1

Body & Mind
Ginnastica Posturale
09.30
10.30
sala 3
Body & Mind
Ginnastica Dolce
09.00
10.00
sala 1
Body & Mind
Pilates
09.00
10.00
sala 1

Body & Mind
Ginnastica Posturale
09.30
10.30
sala 3
Body & Mind
Ginnastica Dolce
09.00
10.00
sala 1
Body & Mind
Pilates
09.00
10.00
sala 1

Body & Mind
Ginnastica Posturale
09.30
10.30
sala 3
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
Body & Mind
Yoga
11.30
12.30
sala 2
Body & Mind
Yoga
11.30
12.30
sala 3
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
Body & Mind
Yoga
17.00
18.00
sala 1
Body & Mind
Yoga
17.00
18.00
sala 1
17.30
18.00
Body & Mind
Ginnastica Posturale
18.00
19.00
sala 1
Body & Mind
Pilates
18.00
19.00
sala 1
Body & Mind
Ginnastica Posturale
18.00
19.00
sala 3
Body & Mind
Pilates
18.00
19.00
sala 1
Body & Mind
Ginnastica Posturale
18.00
19.00
sala 3
18.30

Lunedì

 • Body & Mind
  09.00 - 10.00
 • Body & Mind
  09.30 - 10.30
 • Body & Mind
  11.30 - 12.30
 • Body & Mind
  18.00 - 19.00

Martedì

 • Body & Mind
  09.00 - 10.00
 • Body & Mind
  17.00 - 18.00
 • Body & Mind
  18.00 - 19.00

Mercoledì

 • Body & Mind
  09.00 - 10.00
 • Body & Mind
  09.30 - 10.30
 • Body & Mind
  18.00 - 19.00

Giovedì

 • Body & Mind
  09.00 - 10.00
 • Body & Mind
  11.30 - 12.30
 • Body & Mind
  17.00 - 18.00
 • Body & Mind
  18.00 - 19.00

Venerdì

 • Body & Mind
  09.00 - 10.00
 • Body & Mind
  09.30 - 10.30
 • Body & Mind
  18.00 - 19.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
09.30
Cardio
Group Cycling
09.30
10.30
sala 2
Cardio
Group Cycling
09.30
10.30
sala 2
10.00
10.30
11.00
Cardio
Total Jump
11.00
12.00
sala 3
Cardio
Total Jump
11.00
12.00
sala 3
Cardio
Total Jump
11.00
12.00
sala 3
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
Cardio
Total Body
13.30
14.30
sala 1
Cardio
Total Jump
13.30
14.30
sala 1
Cardio
Total Body
13.30
14.30
sala 1
Cardio
Tabata
13.30
14.30
sala 1
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
Cardio
Total Body
17.00
18.00
sala 1
Cardio
Total Body
17.00
18.00
sala 1
17.30
18.00
18.30
19.00
Cardio
Group Cycling
19.15
20.15
sala 2

Cardio
Total Body
20.00
21.00
sala 1
Cardio
Group Cycling
19.15
20.15
sala 2

Cardio
Total Body
20.00
21.00
sala 1
Cardio
Group Cycling
19.15
20.15
sala 2

Cardio
Tabata
20.00
21.00
sala 1
19.30
20.00
20.30

Lunedì

 • Cardio
  11.00 - 12.00
 • Cardio
  13.30 - 14.30
 • Cardio
  19.15 - 20.15
 • Cardio
  20.00 - 21.00

Martedì

 • Cardio
  09.30 - 10.30
 • Cardio
  13.30 - 14.30

Mercoledì

 • Cardio
  11.00 - 12.00
 • Cardio
  13.30 - 14.30
 • Cardio
  17.00 - 18.00
 • Cardio
  19.15 - 20.15
 • Cardio
  20.00 - 21.00

Giovedì

 • Cardio
  09.30 - 10.30

Venerdì

 • Cardio
  11.00 - 12.00
 • Cardio
  13.30 - 14.30
 • Cardio
  17.00 - 18.00
 • Cardio
  19.15 - 20.15
 • Cardio
  20.00 - 21.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
17.00
Fighting
Karate
17.00
18.00
sala 2
Fighting
Karate
17.00
18.00
sala 2
17.30
18.00
Fighting
Karate
18.00
19.00
sala 2
Fighting
Karate
18.00
19.00
sala 2
18.30
19.00
Fighting
Karate
19.00
20.00
sala 3
Fighting
Karate
19.00
20.00
sala 3
19.30
20.00
20.30
Fighting
Karate
20.30
21.00
sala 3
Fighting
Difesa personale
20.30
21.00
sala 3

Martedì

 • Fighting
  17.00 - 18.00
 • Fighting
  18.00 - 19.00
 • Fighting
  19.00 - 20.00
 • Fighting
  20.30 - 21.00

Giovedì

 • Fighting
  17.00 - 18.00
 • Fighting
  18.00 - 19.00
 • Fighting
  19.00 - 20.00
 • Fighting
  20.30 - 21.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
17.00
Fun
Hip-Hop
17.00
18.00
sala 3
Fun
Hip-Hop
17.00
18.00
sala 3
Fun
Hip-Hop
17.00
18.00
sala 3
17.30
18.00
Fun
Hip-Hop
18.00
19.00
sala 3

Fun
Macumba
18.00
19.00
sala 1
Fun
Macumba
18.00
19.00
sala 1

Fun
Hip-Hop
18.00
19.00
sala 2
Fun
Macumba
18.00
19.00
sala 1

Fun
Hip-Hop
18.00
19.00
sala 2
18.30
19.00
Fun
Hip-Hop
19.00
20.00
sala 3
Fun
Hip-Hop
19.00
20.00
sala 3
19.30
20.00
20.30
Fun
Hip-Hop
20.30
21.30
sala 3

Fun
Salsa
21.00
22.00
sala 1
Fun
Hip-Hop
20.30
21.30
sala 3
21.00
Fun
Salsa
21.00
22.00
sala 1
21.30

Lunedì

 • Fun
  17.00 - 18.00
 • Fun
  18.00 - 19.00
 • Fun
  18.00 - 19.00
 • Fun
  19.00 - 20.00
 • Fun
  20.30 - 21.30
 • Fun
  21.00 - 22.00

Martedì

 • Fun
  21.00 - 22.00

Mercoledì

 • Fun
  17.00 - 18.00
 • Fun
  18.00 - 19.00
 • Fun
  18.00 - 19.00
 • Fun
  19.00 - 20.00
 • Fun
  20.30 - 21.30

Venerdì

 • Fun
  17.00 - 18.00
 • Fun
  18.00 - 19.00
 • Fun
  18.00 - 19.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
10.30
Funzionale
Circuito Funzionale
10.40
11.40
sala 1
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
Funzionale
Funzionale
17.00
18.00
sala 2
Funzionale
Funzionale
17.00
18.00
sala 2
Funzionale
Funzionale
17.00
18.00
sala 2
17.30
18.00
18.30
19.00
Funzionale
Functional Activity
19.00
20.00
sala 1
Funzionale
Functional Activity
19.00
20.00
sala 1
Funzionale
Functional Activity
19.00
20.00
sala 1
19.30

Lunedì

 • Funzionale
  17.00 - 18.00
 • Funzionale
  19.00 - 20.00

Martedì

 • Funzionale
  10.40 - 11.40

Mercoledì

 • Funzionale
  17.00 - 18.00
 • Funzionale
  19.00 - 20.00

Venerdì

 • Funzionale
  17.00 - 18.00
 • Funzionale
  19.00 - 20.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
10.00
Tonificazione
Tonificazione
10.00
11.00
sala 1
Tonificazione
Tonificazione
10.00
11.00
sala 1
Tonificazione
Tonificazione
10.00
11.00
sala 1
10.30
Tonificazione
Addome e Stretching
10.40
11.40
sala 1
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
Tonificazione
Tonificazione
13.30
14.30
sala 1
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
Tonificazione
G.A.G
17.00
18.00
sala 1
Tonificazione
Addome e Glutei
17.00
18.00
sala 3
Tonificazione
Addome e Glutei
17.00
18.00
sala 3
17.30
18.00
18.30
19.00
Tonificazione
G.A.G
19.15
20.15
sala 1
Tonificazione
G.A.G
19.15
20.15
sala 1
19.30
20.00

Lunedì

 • Tonificazione
  10.00 - 11.00
 • Tonificazione
  17.00 - 18.00

Martedì

 • Tonificazione
  17.00 - 18.00
 • Tonificazione
  19.15 - 20.15

Mercoledì

 • Tonificazione
  10.00 - 11.00

Giovedì

 • Tonificazione
  10.40 - 11.40
 • Tonificazione
  13.30 - 14.30
 • Tonificazione
  17.00 - 18.00
 • Tonificazione
  19.15 - 20.15

Venerdì

 • Tonificazione
  10.00 - 11.00
No events available!